Kamini na pelete, izziv naprednim

kamini na peleteKamini na pelete so izziv naprednim osebam. Danes je napredek prisoten na praktično vsakem koraku. V prihodnosti bo napredek še bolj aktiven in intenziven. Kamini na pelete so lep primer napredka klasičnega načine ogrevanja. Napredek je bil v tem primeru praktično samoumeven. Klasičen način ogrevanja z lesom oziroma drvmi je bil dolga leta praktično edini poznani način ogrevanja.

Postopoma so se predvsem v večjih urbanih naseljih pojavljale tudi alternative. Večja urbana središča imajo svoje zahteve, ki so v marsičem drugačne v primerjavi s podeželjem oziroma naselji, kjer prevladujejo individualne hiše. Problem, ki je v urbanih središčih prisoten, na podeželju pa ga praktično ne poznajo je prostor.

V urbanih središčih je vsak prostor dragocen, ker ima svojo vrednost ter lahko prinaša koristi. Na podeželju je prostora na pretek, ker nima takšne vrednosti, pa tudi koristi niso enake kot v urbanih naseljih. Zato je v urbanih naselji eno od poglavitnih vprašanj pri izbiri energenta oziroma načina ogrevanja prostor. Predvsem gre za prostor, ki je namenjen skladiščenju energenta, delno pa tudi ogrevalni napravi. Vsak dober gospodar strmi k temu, da je prostor kar se da najbolje izkoristi.

Tako lahko prostor, ki bi bil sicer namenjen skladiščenju energenta, ekonomsko bistveno bolje izkoristi. In temu primerno izbere energent oziroma način ogrevanja, ki omogoča najboljši ekonomski izkoristek prostora. Les oziroma drva imajo v tem pogledu veliko pomanjkljivost. Če želimo imeti zalogo za pol leta ogrevanja, lahko pozabimo na kakršno koli ekonomsko koristnost prostora. Namenjen je skladiščenju, ki pa samo po sebi ni donosno, če govorimo o individualni uporabi.

Temu primerno se je pri izkoriščanju lesa pojavila težnja po zmanjšanju prostora za skladiščenje. Peleti so predstavljali rešitev. Ki pa ni pomenila napredek zgolj pri zmanjšanju zahtevanega prostora za skladiščenje, ampak tudi bistveno večji izkoristek same osnovne surovine. V procesu izdelave je namreč les izsušen in stisnjen na dvakratno energijsko gosto. Peleti torej s tem omogočajo, da prostor, ki bi bil sicer namenjen skladiščenju drvi, bistveno bolje ekonomsko izkoristimo.

Zato kamina na pelete ne gre spregledati. Več o ponudbi na spletni strani Orca Energija http://si.coolwex.com/