Kuhinje

kuhinjeKuhinje lahko opremimo na številne načine. Oprema kuhinje je odvisna od proračuna, okusa investitorja, značilnosti prostora, idejne zasnove in številnih drugih dejavnikov. Pri proračunu, ki ga namenimo za kuhinjo vsi poznamo pravilo, da več denarja pomeni več muzike.

Kar pomeni, da so izhodiščne možnosti običajno skromne, z večanjem proračuna, pa se možnosti večajo. Okus investitorja je največkrat povezan z proračunom, namenom in značilnostmi prostora. V primeru, da investitor opremlja prostor zase in svojimi družinskimi člani, bo izbira drugače, kot če želi prostor deliti z tujimi osebami ali misli prostor izkoriščati v podjetniške namene.

nova-kuhinjaPri značilnostih prostora so največkrat lastnosti združene z namenom. Prostor za kuhinjo je lahko moderen, klasičen, lahko pa rustikalen. Moderen ali klasičen prostor sta največkrat namenjena vsakdanji uporabi za široke množice, rustikalne izvedbe pa so večinoma domena obnove stare hiše ali stanovanja v starem, izvirnem slogu ali pa zelo ozko področje opremljanja namenjeno vsakdanji uporabi.

Idejna zasnova kuhinje je velikokrat povezana z vsemi dejavniki, v ospredju so tisti, ki najbolj vplivajo na izbiro. Tako imamo lahko zasnovo namenjeno družini, ki ima okvirni proračun ter določene splošne ali dodatne zahteve, namenjena je ustvariti prostor v podjetju, kjer se bo lahko ob prostem času pilo kavo, jedlo malico ali uporabljalo s podobnimi nameni, prilagoditvi oddajanju stanovanja za več oseb in podobnim drugim namenom.

Kuhinjo je modro prilagajati vsem dejavnikom izbire.

V teh nekaj primerih lahko vidimo zelo različne zahteve ter temu primerne lastnosti. Družinska kuhinja mora prenesti več obremenitev, saj se bo v njej pripravljalo več obrokov, obroki bodo pogostejši, povprečni dnevni času uporabe bo temu primeren.

V primeru družinske uporabe lahko investitor z večjo investicijo prihrani stroške v prihodnosti, pridobi večjo uporabno vrednost in na splošno večjo kakovost bivanja.

moderna-kuhinjaPrimera manjših obremenitev imata temu premeno manjše zahteve, investicija je manjša, vendar bo kljub temu lahko prav tako služila namenu. Mora pa temu primeru tudi ustrezati. Zagotovo si tudi pri manjši uporabi ne želimo zanemariti estetskih, praktičnih in dirih lastnosti. Uporaba bo sicer manjša, obremenitve bodo manj intenzivne, izgled in kakovost pa ne smemo spregledat. Estetske zahteve so poleg tega drugačne, okolje bo služilo kratkotrajnejši uporabi, vendar se bodo morali v tem kratkem času uporabniki svojim potrebam primerno počutiti.