Odvetnik za družinsko pravo

družinsko pravo odvetnikKdo sploh je odvetnik za družinsko pravo in s čim se ukvarja? Odvetnik za družinsko pravo se ukvarja s širokim naborom predpisov, s katerimi posega država v zasebnost vsakega posameznika, v njegova družinska razmerja in tudi v druga razmerja. Družinsko pravo (predvsem pa Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih) z odvetnikom za družinsko pravo na čelu, ureja družinska razmerja. Med družinska razmerja spada: položaj otrok, položaj zakonca in zunajzakonskega partnerja, zunajzakonskih otrok ter tudi dolžnost vzgoje, skrbi za otroka, podaljšanja roditeljske pravice, vprašanja ločitev oz. razvez zakonskih zvez in podobno. S področja družinskega prava odvetnik za družinsko pravo nudi pravno pomoč na številnih področjih, še posebej pa na področjih premoženjskih razpolaganj in zahtevkov. Strokovnjake za družinsko pravo boste našli tudi v odvetniški hiši Pipus.

Med premoženjska razpolaganja in zahtevke spada: preživninska obveznost staršev, zakonca, otrok, urejanje razmerij premoženjske skupnosti zakoncev in zunajzakonskih partnerjev, priprave tožb oz. sporazumov glede ločitev oz. razvez zakonskih zvez,…. Odvetnik za družinsko pravo daje strankam prav tako pravne nasvete tudi v zvezi z vprašanjem rejništva, skrbništva in drugih oblik državne kot tudi zasebne intervencije, ki so potrebne pri sami vzgoji otrok.

Tipičen primer, ki ga lahko rešuje odvetnik za družinsko pravo je tudi primer, ko deduje mladoletni otrok. Veljalo bi naj zlato pravilo, da otroci preživijo starše. Vendar žal vedno ni tako in se zgodi tudi obratno. In še večji problem se pojavi, ko je umrli starš povzročil nesrečo in pustil za sabo dolgove. Ker je že dovolj velika nesreča in žalost nastala s smrtjo starša, pomaga odvetnik za družinsko pravo predvsem na področju, naj narediti, če se pojavijo upniki, kateri zahtevajo regresna izplačila, nekaj let po tem, ko je mladoleten otrok že dobil dediščino.

Problem pri teh zgodbah je, ker se vedno v postopek vključi tudi Center za socialno delo, ki pa celotno situacijo še poslabša in ne izboljša. In izjemno redke so socialne delavke, ki imajo posluh, so dejansko socialne delavke in ne roboti, ki delajo brez čustev. Zato je odvetnik za družinsko pravo pravi naslov informacij.