Toplotne črpalke za sanitarno vodo

Toplotne črpalke za sanitarno vodo so učinkovita alternativa. Učinkovitost se kaže v dejstvu, da gre za varčno napravo. Stroški porabe električne energije, v primerjavi z drugimi, lahko zmanjša tudi do petinsedemdeset procentov. Prednosti se s tem ne končajo. Postavitev je možna v praktično vsak prostor. Dodatna pridobitev postavitve je, da omogoča hlajenje sosednjega prostora.az več informacij o črpalkah za sanitarno vodo kliknite na povezavo http://si.coolwex.com/products/toplotne-crpalke-za-sanitarno-vodo/.

Kar lahko s pridom izkoristimo, za izkoristek prostora z raznimi nameni, ki zahtevajo temu primerno posebne pogoje. Glede na izvedbo je mogoče individualno spreminjati vse najpomembnejše lastnost, od investicije do koristi. Izberemo lahko izvedbo z zalogovnikom ali izvedbo brez zalogovnika. Izvedba brez zalogovnika predvideva in omogoča priključitev naprave na obstoječ bojler za vodo.

Takšna izvedba je najbolj primerna za zahteve, kjer je obstoječ bojler za vodo kakovosten. In kot tak lahko omogoča izkoristek naprave, kot tudi bojlerja. Skupaj postaneta združena v napravo, ki omogoča učinkovito pridobivanje in zagotavljanje ogrevane sanitarne vode. Druga izvedba, pa omogoča združitve obeh bistvenih elementov v eni napravi. Takšna izvedba je ekonomsko učinkovita ter individualno prilagodljiva. Ekonomsko učinkovita je zaradi prihrankov, saj lahko zelo zniža stroške ogrevanja sanitarne vode.

Individualno prilagodljiva pa je naprava zaradi različnih izvedb, ki omogočajo prilagoditev večjemu ali manjšemu številu uporabnikov.  Izvedba brez zalogovnika lahko ogrevano sanitarno vodo zagotavlja ekonomično preko dveh intervalov in koriščenja nižje nočne tarife elektrike. Izvedba z zalogovnikom pa je kompaktna naprava, ki poleg združevanja dveh bistvenih elementov, s svojim delovanjem lahko zagotavlja ohlajevanje sosednjega prostora. S tem imamo z delovanjem naprave zagotovljen prostor, ki nudi primerno ohlajene prostore za razne koristne namene.

Primer takšnega namena je shranjevanje živil na temperaturi zraka prostora, ki omogoča kakovostno ohranjanje hranilnih lastnosti. Individualnost se z izbiro različno velikih zalogovnikov ne konča. Toplotno črpalko za sanitarno vodo lahko priključimo na druge sisteme ogrevanja. To so sistemi ogrevanja, katerih vir energije so kurilno olje, plin, drva, pelete ali solarni sistem. Sanitarna voda je neoporečna, naprava jo omogoča z aktivno antilegionelno zaščito. Uporaba je kakovostna, dolgo obstojna in nezahtevna za uporabo, saj ne potrebuje posebnega vzdrževanja, ki je bilo značilno za podobne naprave starejšega datuma.

Toplotno črpalko za sanitarno vodo izberemo, kot dobro investicijo, ki nam omogoča kakovostno oskrbo z izrednimi prihranki.